Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Γενική συνέλευση της ένωσης επαγγελματιών έμπορων Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στις 06 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.15 θα πραγματοποιηθεί τακτι- κή γενική συνέλευση στην αίθουσα Φροντιστη- ρίου ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Απ. & Γρ. Ταβάκη με Μακρυ- γιάννη γωνία). Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων και έγκριση

2. Εκλογές εφορευτικής επιτροπής

3. Δηλώσεις υποψηφιοτήτων

• Ελεγκτική επιτροπή

• Για το Δ.Σ.

• Για αντιπροσώπους της Ε.Ε.Ε.Θ. στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις παραπάνω θέσεις, να επικοινωνήσετε με την Ε.Ε.Ε.Θ. (τηλ. 2310-463-973 & 2311-300-020)

Ζητούμε από τα μέλη όλων των διαμερισμάτων να μετέχουν, ώστε να υπάρχει εκπροσώπησή τους στο νέο Δ.Σ. για την καλύτερη γνώση των τοπικών προβλημάτων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ