Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Ευθύνη όλων ο καθαρισμός των ξερών χόρτων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Θέρμης ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (1) και (2) σχετικό, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμών άλλα και ως 100 μέτρα από αυτούς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση υποχρέωσης καθαρισμού, και συγκεκριμένα κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου – 31 Οκτωβρίου ) υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και, στην απομάκρυνση αυτών καθώς και τυχόν άλλων καυστών αντικειμένων (κλαδιά κλπ) που βρίσκονται μέσα σε αυτή προς αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς η ταχείας εξάπλωσης αυτής. Παρακαλούνται λοιπόν οι υπόχρεοι των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προβούν στην περιοδική καθαριότητα και την αποψίλωση τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος για λόγους πυρασφάλειας και υγιεινής των περιοίκων δύναται εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι να προβεί στον καθαρισμό τους εφαρμόζοντας τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(επιβολή προστίμου και καταλογισμό ισόποσης σχετικής δαπάνης προς καθαρισμό 500Ευρώ./ανα στρέμμα καθώς και την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ