Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Erasmus+ KA1 στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών πραγματοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο «Πρόσβαση στην Τεχνολογία για Μάθηση και Μελέτη». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε μετακίνηση 3 εκπαιδευτικών του σχολείου στο Βερολίνο με σκοπό την επιμόρφωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Europass. Ο τίτλος του μαθήματος ήταν «Η Ψηφιακή Τεχνολογία για μια μαθητοκεντρική τάξη» και οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με διάφορες νέες ψηφιακές εφαρμογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο σημερινό σχολείο με στόχο να γίνει το μάθημα πιο προσιτό και ενδιαφέρον στους μαθητές.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ