Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Eπανέρχεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η επαναφορά της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης και η δημιουργία ψηφιακής Τράπεζας γης περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο
που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα για ψήφιση. Μάλιστα το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν και παλαιοί τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης που κατέχουν νομικά πρόσωπα και ιδιώτες. Οι νέες ρυθμίσεις θα επιτρέψουν την
ανακαίνιση των παλαιών και εγκαταλελειμμένων διατηρητέων κτιρίων καθώς και τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Η ρύθμιση θα συνδυαστεί με την δημιουργία ψηφιακής Τράπεζας γης, μέσω της οποίας θα μεταφέρεται ο συντελεστής δόμησης σε περιοχές υποδοχής.


Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα γης
Η ψηφιακή Τράπεζα γης θα αγοράζει συντελεστή από τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων η και των χαρακτηρισμένων μνημείων και θα την πουλάει σε αυτούς που έχουν αυθαίρετα με πολύ μεγάλες παραβάσεις και έχουν υποχρέωση να αγοράσουν συντελεστή δόμησης. Αυτοί που θα εισπράττουν χρήματα δίνοντας συντελεστή, θα υποχρεούνται στην αποκατάσταση των διατηρητέων και αυτοί που αγοράζουν τον συντελεστή, στην τακτοποίηση των παραβάσεων τους. Ετσι και το Δημόσιο θα εισπράξει έσοδα από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, οι ιδιώτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και οι δήμοι να προστατεύσουν την αρχιτεκτονική τους κληρονομιά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ