Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

ΕΦΚΑ: Διαγράφονται οφειλές

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


Αρχίζουν οι αιτήσεις για τη διαγραφή παλαιών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε και οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα (www.efka.gov.gr). Με αυτές ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής οφειλών και η απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων εξαιτίας της πολυνομίας, της πολυπλοκότητας και των συνεχών τροποποιήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου κατά το παρελθόν.

Οι πρώτες τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να διαγράψουν οφειλές είναι:

• Ασφαλισμένους στο πρώην ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα.

• Δημοσιογράφους παλαιούς ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα.

• Νέους ασφαλισμένους Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο (2) φορείς.

Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι:


• η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε ένα ασφαλιστικό φορέα
• η παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση και δεύτερου φορέα
• η παράλληλη ασφάλιση να αφορά την ίδια δραστηριότητα – ιδιότητα
• να υπάρχουν οφειλές σε έναν εκ των δύο φορέων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ