Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Διδασκαλία είναι να εμπνέεις την αλλαγή…

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τον Σεπτέμβριο του 2020 το σχολείο μας ολοκληρώνει 22 χρόνια λειτουργίας, καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αφοσίωσης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε άρτιας εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην διδασκαλία με παρότρυνσή του για παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Πιστό στις αρχές του μαθητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας το E.L.B. διακρίνεται για τους άριστους εκπαιδευτικούς του, για τους οποίους το μεγάλο στοίχημα είναι να «ακούσουν» τον κάθε μαθητή, να τον καθοδηγήσουν, να τον εμπνεύσουν και τελικά να τον κινητοποιήσουν μαθησιακά. Στην εποχή της ασθένειας COVID-19 όπου η πληθώρα των εκπαιδευτικών διαδικτυακών πλατφόρμων περιόρισαν επικίνδυνα την γλωσσική διδασκαλία και εγκατέλειψαν τον μαθητή χωρίς ουσιαστικές γνώσεις, η ευθύνη μας για την επιλογή και χρήση της κατάλληλης εκπαιδευτικά πλατφόρμας κρίθηκε άκρως απαραίτητη.


Το ταξίδι της ξένης γλώσσας μπορεί και πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία είτε αυτό λέγεται διά ζώσης διδασκαλία, είτε εξ αποστάσεως, είτε Blended Learning. Η ομάδα του E.L.B. αντιμετώπισε το κλείσιμο των κέντρων ξένων γλωσσών ως πρόκληση να εξελιχθεί και να αναπροσαρμόσει τον τρόπο διδασκαλίας χωρίς να κάνει έκπτωση στις αρχές του και τη φιλοσοφία του. Σύμφωνα άλλωστε με τον William Arthur Ward, Αμερικανό συγγραφέα: «Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή. Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ