Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Επιστολή του Συμβουλίου της Κοινότητας Ταγαράδων προς το Υπουργείο με θέμα τα Δημοτικά Λατομεία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, Αν. Υπουργό κο Φάμελο Σωκράτη
ΘΕΜΑ:
“Τροποποίηση της νομοθεσίας περί δημοτικών λατομείων”

Αγαπητέ κ. Υπουργέ
Όπως γνωρίζετε με το ν. 4512/2018 «περί λατομείων», τον οποίο πρόσφατα ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, παρατείνεται η λατομική δραστηριότητα για 70 χρόνια από 30 που όριζε ο ν.1428/1984, χωρίς ταυτόχρονα να αυστηροποιεί τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης του χώρου που λατομείται. Εκφράζουμε λοιπόν προς εσάς τον αρμόδιο υπουργό επί του περιβάλλοντος:

 1. Τις ανησυχίες μας για τις σοβαρές μεταβολές που θα επιφέρει η μακροχρόνια αυτή εκμετάλλευση (συμπληρώνονται ήδη 30 χρόνια λειτουργίας) στο ανάγλυφο της περιοχής και τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στις κινήσεις των αερίων μαζών, στο κλίμα της περιοχής και στα υπόγεια ύδατα μιας επιβαρυμένης και καταπονημένης περιοχής από την επί 28 χρόνια λειτουργία της χωματερής. Τους προβληματισμούς μας για την συνταγματικότητα του εν λόγω νόμου, καθώς το σύνταγμα της Ελλάδας στα άρθρα 24 και 106 αναφέρεται σε «ορθολογική και με φειδώ εκμετάλλευση των φυσικών πόρων». Ζητάμε να μεριμνήσετε τουλάχιστον να καθιερωθεί με νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένο αντισταθμιστικό τέλος υπέρ της κοινότητας των Ταγαράδων, καθώς και όλων των άλλων κοινοτήτων στα όρια των οποίων λειτουργούν κοινοτικά λατομεία, ανεξάρτητα των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων που ορίζει ο ν. 4512/2018 υπέρ των Δήμων και το οποίο θα επιβαρύνει την εταιρεία «Τιτάν Α.Ε» η οποία εκμεταλλεύεται τα λατομεία, όπως άλλωστε ορίζει ο ν.3468/2006 για «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε». Συγκεκριμένα στο άρθρο 25 και στις παραγράφους 1 κ 3 ο εν λόγω νόμος επιβάλλει: Παράγραφος 1. «Κάθε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 3% επί της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας».
  Παράγραφος 3. «Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές εντός της Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας, όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός…», δηλαδή με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου σας, να εφαρμόζεται στην παραγωγή αδρανών υλικών από λατομική δραστηριότητα ό,τι και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ζητάμε δηλ. ένα άρθρο παρόμοιο με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006.
  κ. Υπουργέ.
  Όταν ο νόμος 3468/2006 δίνει αντισταθμιστικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που είναι ήπιες, καθαρές, φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες, δεν θεωρείτε επιβεβλημένο να υπάρχει και αντίστοιχος νόμος που να δίνει αντισταθμιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες για ρυπογόνες δραστηριότητες και επιβαρυντικές για το περιβάλλον, όπως είναι αυτές των λατομείων αδρανών υλικών, τώρα μάλιστα που παρατείνεται η λειτουργία τους για 70 χρόνια;
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑγΑΡΑΔΩΝ
  Αναστασία Μπαλάσκα, Ιωάννης Καπούλας, γεώργιος Τσονίδης, γεώργιος Λασκαρίδης, Δημήτριος Καλαθάς
  Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων αριθ. 01/2019

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ