Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

CATEGORY

ΕΝ ΔΗΜΩ

Ο Δήμος Θέρμης δείχνει το δρόμο με τη δυναμική προώθηση της Ανακύκλωσης και της Καθαρής Πόλης

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣΜηχανικός Ο Δήμος Θέρμης αποτέλεσε έναν από του πρωτοπόρους Δήμους στη χώρα μας που ανέπτυξαν Πρόγραμμα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Συνεχίζει να πρωτοστατεί...

Αλλαγές με ανανέωση στον δήμο Θέρμης

Τ ο νέο σχήμα εμφανίζεται ανανεωμένο με την τοποθέτηση προσώπων που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δημοτικά αξιώματα, ενώ δια;τηρούνται οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Απόστολος Τσολάκης...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ