Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Βελτιώνεται η καθαριότητα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ομαλοποιείται σταδιακά η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Θέρμης,
όπου πρόσφατα παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες, λόγω του διπλού προβλήματος, των
εκτάκτων πολλαπλών βλαβών σε απορριμματοφόρα οχήματα και της έλλειψης επαρκούς εργατικού δυναμικού. Η αποκατάσταση των βλαβών στα απορριμματοφόρα από τη μία σε συνδυασμό με την προσθήκη του νέου προσωπικού του Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 3 Κ, επιτρέπουν πλέον την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, σε όλη την έκταση του Δήμου μας. Αναλυτικά, στο δυναμικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης, προστέθηκαν 29 νέοι εργάτες και 10 οδηγοί, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο στάδιο προσαρμογής και εκπαίδευσής τους, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η προσθήκη στο ανθρώπινο δυναμικό της Καθαριότητας του Δήμου μας και άλλων 9 ατόμων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ