Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Αυθαίρετα – νομιμοποίηση με 80 δόσεις, εκπτώσεις & παράβολα από 250€ ευρώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

cΑλλάζουν όλα στα αυθαίρετα με ευνοϊκότερες διατάξεις και χαμηλότερα πρόστιμα για όσους ενταχθούν εγκαίρως στις νέες ρυθμίσεις και πρόστιμα φωτιά για όσους καθυστερήσουν. Σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή, ορίζεται στο ποσό των 250€ και 100€ αντίστοιχα, το ελάχιστο ύψος των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Επιπλέον επανακαθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης σε 80 δόσεις. Για τις ήσσονος σημασίας πολεοδομικές παραβάσεις οι κυρώσεις είναι μόνο διοικητικές και επιβάλλονται μειωμένα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων.

Για τα ακίνητα προ της 28ης Ιουλίου 2011
Οι συγκεκριμένες κατασκευές και αλλαγές χρήσης ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο τρόπο τακτοποίησης.

  • Επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή αυθαιρέτων στις προτεινόμενες διατάξεις. Μεταξύ άλλων, μειώνεται σημαντικά το ύψος του παράβολου που εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για τις περισσότερες κατηγορίες υπαγωγής αυθαιρέτων στον νόμο.
  • Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης, το οποίο υπολογίζεται με το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες, πολλαπλασιαζόμενο με τους οριζόμενους συντελεστές. Παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 20% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου για συγκεκριμένες κατηγορίες (αυθαίρετα από 1/1/1983 έως 1/1/1993).
  • Επανακαθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου με δυνατότητα καταβολής σε 80 μηνιαίες δόσεις.
  • Προβλέπονται εκπτώσεις του ειδικού προστίμου ή προσαυξήσεις αυτού κυμαινόμενες από 10% έως 20% ανάλογα με την έγκαιρη ή μη υπαγωγή των ενδιαφερομένων στον νόμο. Επίσης παρέχονται εκπτώσεις που κυμαίνονται σε ποσοστό από 30-60% ανάλογα με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών (στατική ενίσχυση, ενεργειακή αναβάθμιση).
  • Προσδιορίζονται εκ νέου οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (πχ κριτήριο εισοδήματος) για την παροχή εκπτώσεων επί του προστίμου ή την αναστολή καταβολής δόσεων σε όσους ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης κλπ).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ