Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, υπέγραψε σήμερα 08-09-2022 Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμαρχο Θέρμης κ. Θόδωρο Παπαδόπουλο που αφορά την υλοποίηση της Πράξης «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης Η υλοποίηση της παραπάνω πράξης κρίνεται επείγουσα, επειδή το σύνολο του αντικειμένου της αφορά στην ασφαλή κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνει:

  • Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων τμημάτων του οδικού δικτύου τηςπεριοχής Δήμου Θέρμης, αρμοδιότητας Δήμου Θέρμης και ΜΕ Θεσσαaλονίκης της ΠΚΜ, και συγκεκριμένα την εκτέλεση εργασιών οδοποιίαςστα οδικά τμήματα.
  • Εκπόνηση μελέτης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, είτε με εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης, είτε με διαμόρφωση κυκλικού κόμβου ή κόμβου με άλλου τύπου νησίδες στον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18ο χλμ., όπου παρατηρείται μεγάλος αριθμός αριστερών στρεφουσών κινήσεων και ιδιαίτερα βαρέων οχημάτων, που κατευθύνονται ή προέρχονται από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αγροτική οδό.
  • Καθαρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, από τα χόρτα, τους θάμνους, τα κλαδιά και διάφορα απορρίμματα του ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) της ΕΟ 16 με την ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, καθώς και του κυκλικού ισόπεδου κόμβου (Ι/Κ) της ΕΟ 16, έμπροσθεν της εισόδου της Αεροπορικής Βάσης Σέδες (350 ΠΚΒ).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ