Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, είναι στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της χώρας και σε τοπικό επίπεδο.


ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Σκοπός της Απογραφής είναι: η συγκέντρωση πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στατιστικής πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του Κράτους.


ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
Η απογραφή διενεργείται σε ολόκληρη τη χώρα. Απογραφή διενεργείται επίσης και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους.


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ
Μέχρι και το 2011 η απογραφή γινόταν με προσωπική συνέντευξη και συμπλήρωση εντύπων από ερευνητές που επισκέπτονταν όλες τις κατοικίες. Η απογραφή του 2021, και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CοV-2 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής (ηλεκτρονική αυτοαπογραφή). Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ (Eλληνική Στατιστική Αρχή) αφήνει στην κατοικία έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας. Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτοαπογραφής, η απογραφή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνέντευξης, από απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ, που θα έχει εκτός από την αστυνομική του ταυτότητα και το έντυπο ορισμού του με φωτογραφία του και με την σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ, πάντα με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.


ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩ;

Η καταγραφή του πραγματικού αριθμού των κατοίκων και των συνθηκών διαβίωσης τους κατά περιοχή δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να χαράξει αποτελεσματικότερα τις πολιτικές
του και να οργανώσει καλύτερα τις υποδομές και τις υπηρεσίες του (σχολεία, νοσοκομεία,
συγκοινωνίες κ.λπ.) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, δίνει στον δήμο στοιχεία για τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών του και τη δύναμη να διεκδικήσει περισσότερους πόρους ώστε να βελτιώνει διαρκώς το επίπεδο διαβίωσής τους. Η συμμετοχή στην απογραφή είναι πράξη ευθύνης προς το σύνολο, αλλά και προς τον εαυτό μας. Γιατί ο δήμος προγραμματίζει τα έργα και τις κοινωνικές του δράσεις σύμφωνα με τον αριθμό των απογεγραμμένων κατοίκων και χρηματοδοτείται ανάλογα. Είναι, συνεπώς, αυτονόητο ότι δεν θα μπορέσει να προσφέρει δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες στους κατοίκους που δεν θα έχουν απογραφεί στο δήμο Θέρμης.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε
οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

image 2022 08 19 163650742

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ