Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Απάντηση σε Επιστολή Αθλητικού Σωματείου ΕΣΠΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Από τον Νικόλαο Λαγό, Αντιπρόεδρο ΔΕΠΠΑΘ

Σε σχέση με την Επιστολή Διαμαρτυρίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΣΠΕΡΟΥ που απέστειλε στην εφημερίδα σας, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου κα Εύη Σιουρδάκη και δημοσιεύτηκε στο 76ο φύλλο της «ΑΠΟΨΗΣ» στις 24/5/2017, η ΔΕΠΠΑΘ για την αποκατάσταση της αλήθειας και τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, έχει να παρατηρήσει τα εξής:

Καθώς διανύουμε την τρίτη δεκαετία από την χρονιά σύστασης της Αθλητικής Επιχείρησης, μπορεί εύκολα να διακρίνει ο κάθε δημότης μας τα αποτελέσματα της προσφοράς της στην τοπική κοινωνία από ένα και μόνο στοιχείο, αυτό της «καθολικής πληρότητας» των τριών κλειστών γυμναστηρίων που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος Θέρμης μετά τη συνένωση, καθώς η δραστηριότητα των αγωνιστικών τμημάτων όλων των συλλόγων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Με την έναρξη κάθε νέας χρονιάς, προτεραιότητα της Επιχείρησης Αθλητισμού είναι η κατανομή της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, που παραχωρούνται στους αθλητικούς συλλόγους και στα σωματεία του δήμου μας, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στο ανώτερο δυνατό αγωνιστικό επίπεδο. Να θυμίσουμε ότι , παράλληλα με τις δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων, η Επιχείρηση υλοποιεί και προγράμματα μαζικού αθλητισμού σε συνεργασία με την ΓΓΑ, διασφαλίζοντας την δυνατότητα ένταξης και μακρόχρονης ενασχόλησης με τον αθλητισμό, συνδημοτών μας που δεν είναι μέλη κάποιου αθλητικού συλλόγου και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον αγωνιστικό-πρωταθλητισμό. Προγράμματα που απευθύνονται σε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από την προσχολική έως και την Τρίτη Ηλικία, με στόχο τη βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης και της ψυχικής τους υγείας.

Στην κατεύθυνση ομαλούς λειτουργίας των προαναφερθέντων αθλητικών δραστηριοτήτων, κατά την περίοδο λήξης της αγωνιστικής περιόδου, η Δημοτική Επιχείρηση ακολουθώντας πάγια και υπεύθυνη στάση, προχωρά στην καταμέτρηση του δυναμικού των συλλόγων και της παρουσίας τους στους διαθέσιμους αθλητικούς χώρους. Ταυτόχρονα όλοι οι σύλλογοι καταθέτουν τον σχεδιασμό τους για την νέα αγωνιστική περίοδο, και με την μέθοδο της ποσοτικής αναλογίας, γίνεται η κατανομή και παραχώρηση χρήσης προς όλα τα αθλητικά σωματεία.

Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική κατανομή:

Πρώτα από όλα κάθε σύλλογος που σχεδιάζει και θέλει να αναπτύξει μία νέα δραστηριότητα, γνωρίζει ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί, υποβαθμίζοντας το ρόλο άλλων συλλόγων, που ήδη λειτουργούν και να προβεί η Επιχείρηση σε έξωση τμημάτων με πολυετή προσφορά και επιτυχημένη δράση. Παράλληλα, τα Αθλητικά Σωματεία που θέλουν να επαναλειτουργήσουν τα αθλητικά τμήματά τους επαναφέροντας δραστηριότητες που είναι σε αδράνεια, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η λύση δεν βρίσκεται στην δημιουργία νέων συλλόγων με το ίδιο αντικείμενο αλλά η επανεκκίνηση των ήδη αδρανοποιημένων τμημάτων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της συλλογικότητας στον χώρο των αθλητικών συλλόγων και παράλληλα διευρύνεται η δημοκρατική λειτουργία των σωματείων με συμμετοχική δράση και εθελοντική προσφορά. Από την άλλη πλευρά μια τέτοιου είδους λειτουργία προστατεύει το χώρο του αθλητισμού, αφού περιορίζεται, στο μέτρο του εφικτού, το γνωστό σε όλους φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης σύστασης αθλητικών συλλόγων.

Η Δημοτική Επιχείρηση, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη των δράσεων όλων των συλλόγων του δήμου μας, παρέχει χώρους, υποδομές και εξοπλισμό, καλύπτει τα πάγια έξοδα που έχει αναλάβει στην κατεύθυνση συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει ισόποσα και αμερόληπτα ώρες και αθλητικά κέντρα προς όλους τους δημότες χωρίς διακρίσεις και «συμπάθειες» όπως παραπλανητικά αφήνει να εννοηθεί η επιστολή του Έσπερου. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί επιπλέον υπόψη η ευνόητη μεταβολή των δεδομένων κατά την διάρκεια μιας περιόδου, από απρόβλεπτους παράγοντες, όπου και πάλι παρεμβαίνει η Επιχείρηση ώστε να προσαρμόσει τις όποιες μεταβολές και να τις εναρμονίσει με το αρχικό πλάνο. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η χαρακτηριστική περίπτωση με την λειτουργία της θέρμανσης, κατά την περίοδο έντονου ψύχους τον φετινό χειμώνα. Η έκτακτη ανάγκη σε καύσιμα που εύλογα δημιουργήθηκε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αντιμετωπίστηκε από τη Επιχείρηση με ίση κατανομή των αποθεμάτων σε καύσιμα σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου (κλειστά γυμναστήρια, αίθουσες και προπονητήρια), αλλά με προτεραιότητα λειτουργίας της θέρμανσης, κατά τις ώρες προπόνησης των τμημάτων μικρών ηλικιών, αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα να λειτουργεί η θέρμανση σε 12ωρη βάση.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση, παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες παρουσιάζονται, ουδέποτε λειτούργησε με εκδικητική διάθεση όπως σκοπίμως και με ψευδείς ισχυρισμούς περιγράφεται στην επιστολή, σε μία κίνηση δημιουργίας λανθασμένων και δυσμενών εντυπώσεων, καταδεικνύοντας μάλιστα ως υπεύθυνο το ίδιο το Δήμαρχο, για μια οργανωτική και λειτουργική ευθύνη, όπως είναι αυτή της διαχείρισης και διάθεσης των αθλητικών χώρων, που ανήκει αποκλειστικά στη δημοτική επιχείρηση.

Η ΔΕΠΠΑΘ, δεν απέκλεισε την πρόσβαση στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, σε οποιαδήποτε ομάδα του δήμου, ούτε πρόκειται να το πράξει στο μέλλον. Ο ρόλος της Επιχείρησης είναι να είναι παρούσα όποτε χρειάζεται και να δίνει λύσεις. Να οργανώνει όλη την δυναμική στον αθλητικό χώρο, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων, προωθώντας τα αθλητικά ιδανικά και οφέλη, κάνοντας κοινωνούς όλους τους δημότες, όλων των ηλικιών, προσφέροντας τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο του κοινωφελούς της ρόλου. Οι αποφάσεις της Επιχείρησης σε ότι αφορά τη διάθεση των αθλητικών χώρων, διαφοροποιούνται όταν ένα νέο σωματείο ζητά να χρησιμοποιήσει κάποιο χώρο και προσαρμόζονται οι ώρες των προπονήσεων ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα.

Η ΔΕΠΠΑΘ θα συνεχίσει να εφαρμόζει υπεύθυνη και αποφασιστική στάση στη διαχείριση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, με κατανομή του χρόνου χρήσης τους, χωρίς αποκλεισμούς ή εξώσεις και με γνώμονα το χρόνο δραστηριότητας αλλά και τις ανάγκες κάθε ομάδας ή συλλόγου, ώστε η συνύπαρξη να είναι παραγωγική και αποτελεσματική.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ