Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Ανοικτό κέντρο εμπορίου στη Θέρμη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο Δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων και τη σύμφωνη συμμετοχή 70 επιχειρήσεων, υπέβαλε πρόταση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Θέρμης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 1.699.640,10 € εκ των οποίων 1.499.640,10 € αφορούν ενέργειες του Δήμου Θέρμης και 200.000,00 € αφορούν ενέργειες της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης.

18

Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κέντρου λιανικής πώλησης, ώστε η πόλη αλλά και η περιφέρεια να εξυπηρετείται με τρόπο που θα ενισχύεται η ζωτικότητα, η βιωσιμότητα και η ελκυστικότητα του κέντρου. Στην κατεύθυνση αυτή πρόκειται να υλοποιηθούν βελτιώσεις υποδομών για στάθμευση και κυκλοφορία, δημιουργία δύο σταθμών ποδηλάτου, βελτίωση του μικροκλίματος με παρτέρια και φυτεύσεις, αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, εγκατάσταση φωοβολταϊκών στο στέγαστρο της Καροολή και Δημητρίου, αναβάθμιση του φωτισμού, free wifi, παρεμβάσεις στις προσόψεις των καταστημάτων, υπογειοποίηση κάδων, τηλεχειρισμό δημοσίων υποδομών και δικτύων καθώς και τοποθετήσεις πινακίδων σήμανσης. 

9

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ