Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2024

Aμίαντος SOS

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Aμίαντος (αγγλ. asbestos; ἄσβεστος) είναι ομάδα διαφορετικών πυριτικών ορυκτών με κοινό χαρακτηριστικό την ινώδη μορφή τους. Ο αμίαντος έχει χρήσιμες φυσικές και χημικές ιδιότητες και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε εκ τεταμένα στο παρελθόν σε ποικιλία εφαρμογών, αν και σήμερα η χρήση του έχει απαγορευθεί, καθώς η εισπνοή του προκαλεί καρκίνο στους πνεύμονες.
-Βικιπαίδεια

H χρήση του αμίαντου στην ΕΕ έχει απαγορευθεί από το 2005. Στην Γερμανία έχουν κατηγορήσει τον αμίαντο ως αιτία για πολλές σοβαρές ασθένειες όπως μεσοθηλίωμα (είδος καρκίνου), πνευμονοκονίαση αμιάντου, καρκίνο του λάρυγγα και των πνευμόνων. Η έκθεση σε αναπνεύσιμες ίνες αμιάντου (διαμέτρου μικρότερης των 3μm), είναι δυνατόν να προκαλέσει διάμεσο πνευμονική ίωση (αμιάντωση) που οδηγεί στο καρκίνο του πνεύμονα. Για τον λόγο αυτό η κοινοτική νομοθεσία έχει κατατάξει τον αμίαντο στην κατηγορία των επικινδύνων υλικών και συνιστά την σταδιακή απομάκρυνσή του. Εξ άλλου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχει απαγορευτεί η εμπορία και χρήση προϊόντων αμιάντου από 01-01-2005. Σύμφωνα με την «Οδηγία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξόρυξη αμιάντου έπρεπε να είχε σταματήσει στην Ευρώπη από το 1990. Είχαμε βέβαια κάποιες καθυστερήσεις στα ορυχεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ελλάδας. Στην «Οδηγία» αυτή περιλαμβάνονται και αυστηρές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων σε διαλυτήρια πλοίων ή σε κατεδαφίσεις κτηρίων. Στις Η.Π.Α. η εισαγωγή, κατασκευή και χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει αμίαντο απαγορεύτηκε από το 1997.Το τρύπημα με ένα τρυπάνι μιας πλάκας αμιάντου και εισπνοή της σκόνης ή το πριόνισμα μιας πλάκας αμιαντοτσιμέντου, είναι δυνατόν να αποδειχθούν καρκινογόνα. Επίσης σε πολλά κτίσματα, τα αμιαντούχα υλικά ξεθωριάζουν και απελευθερώνουν με ευκολία τις επικίνδυνες ίνες στον αέρα. Το μεσοθηλίωμα είναι ένας πολύ κακοήθης όγκος που δημιουργεί ο αμίαντος. Η ανάπτυξή του οδηγεί βέβαια στον θάνατο και οι θεραπείες που υπάρχουν είναι αναποτελεσματικές. Αλλά ακόμα και αν εφαρμοσθούν αυστηρά οι νόμοι και στη χώρα μας, το πρόβλημα θα παραμένει και θα περάσουν 20-30 χρόνια πριν παύσουν να διαγιγνώσκονται μεσοθηλιώματα όπως αναφέρει ο Γεώργιος Δελίδης, καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής και τακτικό μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας


Εάν βέβαια το υλικό είναι σε καλή κατάσταση και βρίσκεται σε μέρος που δεν πλησιάζουν άνθρωποι, τότε μπορεί να διατηρηθεί στη θέση του, αφού λάβουμε κάποια μέτρα για τη προστασία των άλλων π.χ. να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πλησιάσουν μικρά παιδιά, δεν θα προκληθούν φθορές, ζημίες και δεν θα θρυμματιστούν τα υλικά. Εάν πιστεύουμε ότι το υλικό είναι πιθανό να κτυπηθεί και να τριφτεί και γενικότερα αν κοντά σε αυτό υπάρχουν ανθρώπινες ζωές τότε συνιστάται να αναθέσουμε σε εξειδικευμένη εταιρεία την αφαίρεση του υλικού ώστε να μειώσουμε την έκθεσή στο κίνδυνο όσο το δυνατόν περισσότερο. Νίκος Κλεισιώτης (ηλεκτρολόγος μηχανικός), επικεφαλής της ADAO Greece (Asbestos Disease
Awareness Organization), Δ/νων Σύμβουλος της SUK ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, μέλος ARCA (Asbestos Removal Contractors Association) και ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Αποβλήτων). Το υπουργείο εργασίας εξέδωσε το 2003 εγκύκλιο για την σταδιακή απομάκρυνση του αμίαντου με προτεραιότητα τα φθαρμένα και παλαιά τμήματα. Στην εγκύκλιο, σελίδα 78, αναφέρει ότι για την απομάκρυνση του αμιάντου η πρώτη εργασία που πρέπει να γίνει είναι η καταγραφή των κτιρίων που φέρουν αμίαντο καθώς και η αναγραφή σε κάθε κτίριο της επισήμανσης «προσοχή αμίαντος»


Σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 82/2003 (ΦΕΚ1045 Β’/2003) από 01-01-2005 απαγορεύεται η διακίνηση και η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η χρήση προϊόντων που ήταν ήδη εγκατεστημένα και σε λειτουργία πριν από την 01-01-2005, (ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή της οδηγίας 199/77/ΕΚ), αλλά σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους με αριθμ.3007499/1289/14-05-08 και την απόφαση ΑΧΣ 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β/2003) σε προϊόντα που περιέχουν αμίαντο και είναι ήδη σε χρήση πριν την 1-1-2005 χρησιμοποιείται η μέθοδος αδρανοποίησης του αμίαντου ως εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος μέχρι την τελική απόρριψή τους ή μέχρι το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους όπως επικάλυψη με ειδική βαφή. Ακόμη απαγορεύεται κάθε μετακίνηση ή οποιαδήποτε χρήση των υλικών αμιάντου.

Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση ή μετακίνηση των παραπάνω υλικών που περιέχουν ίνες αμιάντου θα πρέπει να υποβάλλεται μελέτη ασφαλούς απομάκρυνσης και οι εργασίες να γίνουν από εξειδικευμένη και αδειοδοτημένη εταιρεία. Πέρασαν αρκετά χρόνια και όλοι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα από τον αμίαντο. Ήδη αρκετές στέγες αμιάντου στο χωριό μας φαίνονται καταπονημένες και επικίνδυνες. Πιστεύω ότι η απομάκρυνση μεγάλων επιφανειών αμιάντου ίσως να είναι δύσκολη και ενδεχομένως δαπανηρή λόγω και της αντικατάστασης του υλικού, αλλά ως πρώτο βήμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της ειδικής βαφής, που ενδείκνυται και από τις σχετικές εγκυκλίους και να καθαρίσουμε τον τόπο μας από θανατηφόρα υλικά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ