Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Μέχρι της 15 Μαίου – Αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μεταβίβασης και οριστικοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Οι παραγωγοί που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2018, μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος, σε συγγενείς άνευ ποινής 25%. Η προθεσμία σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μέχρι τα μέσα Μαΐου 2018 και συγκεκριμένα έως τις 15 Μαΐου. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στη ιστοσελίδα του και μετά να επιλέξει τη χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ