Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

1ο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου – Οικολογική Συνείδηση και Erasmus +

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στη διαμόρφωση συλλογικής οικολογικής συνείδησης φιλοδοξεί να συμβάλει το 1ο Δ.Σ. Πλαγιαρίου μέσα από τη συμμετοχη του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο “Ecological literate generation will change the future of the planet and the humanity in a positive direction” (Μια οικολογικά συνειδητοποιημένη γενιά θα αλλάξει το μέλλον του πλανήτη και της ανθρωπότητας θετικά) για τα έτη 2017-19. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή απόψεων, συνηθειών και καλών πρακτικών ανάμεσα στα μέλη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι οι μαθητές του σχολείου θα προσπαθήσουν να συμβάλλουν θετικά στην οικολογική προστασία του τόπου και στην προώθηση της τοπικής παραγωγής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ