Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

O πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θέρμη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Στην συνάντηση που είχε στο δηµαρχείο µε τον δήµαρχο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί αναλυτικά για ορισµένα από τα βασικά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει ο δήµος Θέρµης, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς και µερικά φλέγοντα, ζητήµατα τα οποία απασχολούν συνολικά την Αυτοδιοίκηση, Ειδικότερα, ο κ. Παπαδόπουλος ενηµέρωσε τον κ. Μητσοτάκη, µεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα τέσσερα σηµαντικά θέµατα:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος οι υπηρεσίες του δήµου Θέρµης στεγάζονται σήµερα σε τρία κτίρια, µε το δηµαρχείο, εµβαδού περίπου 500 τ.µ. να έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1990. Τόνισε πως ο δήµος έχει ολοκληρωµένες µελέτες και έχει εκδοθεί άδεια δόµησης για το νέο δηµαρχείο στο οποίο προβλέπεται ειδική διαµόρφωση στεγασµένων και υπαίθριων χώρων, οι οποίοι θα αποδοθούν στην έκθεση αρχαιολογικών ευρηµάτων από ανασκαφές, που έγιναν κατά καιρούς στην περιοχή του δήµου Θέρµης. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε €25.000.000,00.

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ. Ο ποταµός Ανθεµούντας ο οποίος πηγάζει από τον ορεινό όγκο του νοµού Χαλκιδικής και διερχόµενος από περιοχές του δήµου Θέρµης, καταλήγει στον Θερµαϊκό κόλπο, δίνει κατά καιρούς πληµµυρικά φαινόµενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις. Η ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης του ποταµού ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ωστόσο ο δήµος Θέρµης, πολύ συχνά, µε ίδια µέσα και ίδιους πόρους συµβάλλει στην καλή λειτουργία του. Είναι αναγκαίο να γίνουν έργα διευθέτησης του ποταµού Ανθεµούντα και ρεµάτων της ευρύτερης περιοχής για την αντιµετώπιση του πληµµυρικού κινδύνου που υφίσταται σε περίπτωση υπερχείλισης του ποταµού. Ο προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται σε €25.000.000,00. Είναι απαραίτητη η άµεση προώθηση των διαδικασιών ανάθεσης των µελετών και η εκτέλεση των έργων κατά προτεραιότητα, λαµβάνοντας υπόψη και το θέµα του πληµµυρικού κινδύνου για τον διεθνή αερολιµένα «Μακεδονία».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ – ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ. Στις 21 Μαΐου 2020 σηµειώθηκαν στην περιοχή του δήµου Θέρµης έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας σηµαντικές ζηµίες. Μεταξύ άλλων, από τη θεοµηνία προκλήθηκε κατολίσθηση στο δρόµο που συνδέει τους δύο µεγαλύτερους οικισµούς του δήµου Θέρµης (µετά την έδρα του δήµου), τον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι, µε συνολικό πληθυσµό περισσότερους από 15.000 κατοίκους.
Το σύνολο των µελετών και έργων για την αποκατάσταση των καταστροφών από τη θεοµηνία της 21ης Μαΐου 2020 στη ΜΕ Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2020, µε συνολικό προϋπολογισµό €2.666.000,00. Από το σύνολο των µελετών και έργων έχει αποµείνει να κατασκευαστεί το έργο της γέφυρας, ο προϋπολογισµός του οποίου ανέρχεται περίπου σε €3.900.000,00. Η κατασκευή του έργου απαιτεί αύξηση του ποσού της χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά περίπου €1.600.000, και ζητείται η παρέµβαση του πρωθυπουργού για τη διάθεσή του.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Είναι γνωστό το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στην εξέλιξη των δηµοσίων συµβάσεων έργων και προµηθειών, σε όλους τους δήµους, αλλά και στις υπόλοιπες αναθέτουσες Αρχές, εξαιτίας της αύξησης του κόστους των υλικών και των εργασιών.

Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις προµηθειών, ήδη οι ανάδοχοι υποβάλλουν αιτήµατα για τροποποίηση των συµβάσεων µε αύξηση του προϋπολογισµού και καθυστερούν τις παραδόσεις των αγαθών. Ενδεικτικά, στον δήµο Θέρµης τους τελευταίους δύο µήνες έχουν υποβληθεί πέντε αιτήµατα αναδόχων προµηθειών (λαµπτήρες φωτισµού, τρόφιµα, φωτοαντιγραφικό χαρτί, είδη καθαριότητας), για τροποποίηση των συµβάσεων µε αύξηση των ποσών.

Mitsotakis
2

Ο πρωθυπουργός δεσµεύτηκε πως η κυβέρνηση θα εξετάσει τα θέµατα τα οποία έθεσε ο δήµαρχος Θέρµης. Ειδικότερα για το ζήτηµα της διευθέτησης του ποταµού Ανθεµούντα είπε πως θα δώσει εντολή ώστε να δηµοπρατηθούν άµεσα οι µελέτες. Για τα υπόλοιπα θέµατα ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε να υπάρξει στενή συνεργασία των στελεχών του δήµου µε το γραφείο του και τα αρµόδια υπουργεία ώστε να προχωρήσει άµεσα η επίλυση τους.

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαδόπουλος, ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στο δήµο Θέρµης λέγοντας πως «πολλοί πρωθυπουργοί πέρασαν από τη Θέρµη, γιατί είναι κοµβικό σηµείο, αλλά είστε ο πρώτος πρωθυπουργός που ήρθε στο δηµαρχείο µας και συζήτησε µαζί µας για την ανάπτυξη και την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης στον τόπο µας. Σας ευχαριστούµε πολύ και ευχόµαστε επιτυχία στο έργο σας, για το καλό της πατρίδας µας».

Στις δικές του δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης τόνισε «χαίροµαι πάρα πολύ που µου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθώ σήµερα τη Θέρµη και χάρηκα όταν έµαθα πως είµαι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός που δεν βλέπει τη Θέρµη µόνο ως ένα πέρασµα, αλλά αφιέρωσε χρόνο για τον δήµαρχο, για να δούµε πως µπορούµε να τον βοηθήσουµε για να συνεχίσει την πολύ καλή δουλειά που κάνει και να είµαστε πάντα χρήσιµοι προς όφελος των πολιτών και των δηµοτών του όµορφου δήµου σας».

Ο κ. Μητσοτάκης παρέµεινε στο δηµαρχείο περισσότερο από 30 λεπτά ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικά προγραµµατισµένο χρόνο, δείγµα του πολύ θετικού κλίµατος και της σπουδαιότητας των θεµάτων που συζητήθηκαν. Στη συνέχεια ο κ. Πρωθυπουργός, συνοδευόµενος από τον δήµαρχο, τον υπουργό Β. Ελλάδας κ. Καλαφάτη και τους βουλευτές κ.κ.Καράογλου και Βαρτζόπουλο κατευθύνθηκε πεζός σε καφέ της πλατείας, ενώ στη διαδροµή πολλοί δηµότες έσπευδαν να τον χαιρετίσουν και να φωτογραφηθούν µαζί του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ