Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο πολλοί χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς και πολλοί άλλοι αρχίζουν και αντικαθιστούν το αυτοκίνητο με το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους. Τα οφέλη του ποδηλάτου είναι γνωστά και πολλαπλά, σχετικά με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του χρήστη, όσο και σχετικά με το μειωμένο κόστος και χρόνο μετακίνησης που το συνοδεύουν. Επιπλέον το ποδήλατο είναι το πιο φιλικό μέσο μεταφοράς προς το περιβάλλον. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπου η ανάπτυξη τους είναι ραγδαία, παρέχουν υποβοήθηση στους χρήστες διευκολύνοντας έτσι τη χρήση τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με μεγαλύτερη ταχύτητα και λιγότερη κούραση.

Στο τελικό του στάδιο προχωράει το πρόγραμμα μικροκινητικότητας στον Δήμο Θέρμης, για το σύστημα που θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς μάλιστα την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για την Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.
Το σύστημα θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην πόλη, τη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου. Παράλληλα, το ποδήλατο θα αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών και της γνωριμίας τους με την πόλη και τα τοπικά αξιοθέατα. Τέλος προβλέπεται και όχημα για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 309.964,04 € με ΦΠΑ 24%, περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.

Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Η υλοποίηση των έργων θα υποστηριχθούν από Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ