Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Στόχος μας η δημιουργία ενός νέου τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ: Αγωνία για το μέλλον
Ο Δήμαρχος Δήμου Θέρμης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ απαντάει στις ερωτήσεις της Άποψης

Τα τελευταία χρόνια ζούμε μια σταθερή υποβάθμιση των Βασιλικών, με το κλείσιμο του ΙΚΑ, την υποβαθμισμένη λειτουργία της τράπεζας, το επικείμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ και την απειλή για την απομάκρυνση του υποθηκοφυλακείου, ενώ είναι αβέβαιη ακόμη και η λειτουργία του τμήματος Ασφαλείας. Τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση; Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια;
Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση από την ανάλυση μιας παραδοσιακής παραδοχής. Η παραδοχή αυτή που δυστυχώς αποτελεί συνέπεια διαχρονικών κυβερνητικών επιλογών, συνδέει την αναβάθμιση ή την υποβάθμιση μιας περιοχής με τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών. Αυτή η παραδοχή είναι στρεβλή. Η ευημερία μιας περιοχής πρέπει να συνδέεται με δείκτες οικονομίας και στοιχεία ποιότητας του περιβάλλοντος. Αλλά δυστυχώς διαχρονικά οι κυβερνήσεις αντί να δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, μπαλώνουν αυτή την ανικανότητά τους με ίδρυση δημοσίων υπηρεσιών προσδοκώντας έτσι στην ανάπτυξη μιας περιοχής από την κατανάλωση που συνδέεται με την φυσική παρουσία διερχόμενων πολιτών. Θα ήταν χίλιες φορές προτιμότερο να υπάρχουν επιχειρηματικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας καθώς και πλήρεις υποδομές στα Βασιλικά παρά μια ακόμη τράπεζα ή μια δημόσια υπηρεσία. Οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να ακολουθούν την ανάπτυξη μιας περιοχής όχι να τη δημιουργούν. Αλλά αυτό είναι μια θεωρητική θέση. Ας δούμε το τι συμβαίνει τώρα.
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια σταδιακή αποψίλωση της δημοτικής κοινότητας Βασιλικών, από διάφορες υπηρεσίες. Θεωρώ ότι αυτή η δυσάρεστη κατάσταση έχει πολλές αιτίες. Η παρουσία τραπεζών είναι πάντα θέμα οικονομίας. Παντού σε όλη την Ελλάδα της κρίσης έχουμε δει συρρίκνωση των τραπεζικών δικτύων. Δεν είναι μόνο στα Βασιλικά. Στον Τρίλοφο για παράδειγμα, η μοναδική τράπεζα που λειτουργούσε έκλεισε. Χρησιμοποιώ τον Τρίλοφο ως παράδειγμα επειδή έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τα Βασιλικά (έδρα πρώην Δήμου, ιστορικός οικισμός, κ.λπ.) και διπλάσιο πληθυσμό. Το ίδιο συμβαίνει με τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Ας δούμε την Καλαμαριά. Δεν έκλεισε μόνο το κεντρικό υποκατάστημα αλλά ολόκληρο νοσοκομείο, όπως έκλεισαν τα καταστήματά τους και πολλές τράπεζες.
Η άλλη διάσταση είναι η τεχνολογία. Δεν μπορούμε να μη δούμε ότι πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα η επικοινωνία, γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Για παράδειγμα οι συντάξεις πληρώνονται ηλεκτρονικά. Το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο σε λίγα χρόνια θα αντικαταστήσει όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι στοιχεία του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Τα Βασιλικά είναι μια ιστορική δημοτική κοινότητα, έδρα πρώην Δήμου με πολύ συγκεκριμένα αναπτυξιακά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Ο πληθυσμός της τα τελευταία χρόνια μειώνεται επειδή οι νέοι αναζητούν άλλες ευκαιρίες. Η δε αγροτική, κατά βάση, οικονομία των Βασιλικών επίσης έχει δεχθεί πλήγματα όπως σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στην Ευρώπη. Η παρουσία πολλών υπηρεσιών του τραπεζικού τομέα συνδεόταν με την οικονομική άνθηση που έζησαν τα Βασιλικά ως κεντρικό σημείο της αγροτικής ανάπτυξης όλης της κοιλάδας του Ανθεμούντα στο παρελθόν. Είναι ίδιες οι συνθήκες; Όχι. Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε; Παρακολουθούμε μια κατάσταση, αναπολώντας το παρελθόν και προσδοκώντας μαγικές λύσεις ή δημιουργούμε συνθήκες για μια άλλη νέα ανάπτυξη της περιοχής;
Εμείς, ως δήμος Θέρμης, λέμε πως όλες οι προσπάθειές μας θα πρέπει να κατατείνουν στο δεύτερο. Στη δημιουργία ενός νέου τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θα φέρει δουλειές, θα κρατήσει τους ανθρώπους, και κυρίως τους νέους, στον τόπο τους, και μαζί με την οικονομική ανάπτυξη θα δημιουργηθούν και οι νέου τύπου υπηρεσίες που χρειάζονται οι κάτοικοι για την καθημερινή τους εξυπηρέτηση. Σε αυτή την προσπάθεια, πολύ βασικός είναι ο ρόλος της Πολιτείας και της εκάστοτε κυβέρνησης. Ωστόσο, ο δήμος Θέρμης, στο βαθμό που του αναλογεί κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να διευκολύνει τη δημιουργία αυτού του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.
Παράλληλα, θέλω να υπενθυμίσω, πως όλο αυτό το διάστημα της σταδιακής αποχώρησης των διαφόρων υπηρεσιών, ο δήμος, μαζί με την τοπική κοινωνία, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να αποτρέψει αυτές τις εξελίξεις. Σε κάποιες περιπτώσεις το κατάφερε, όπως στην εγκατάσταση στα Βασιλικά του Τμήματος Ασφαλείας, σε άλλες οι προσπάθειές μας δεν απέδωσαν.

Ο Καποδίστριας στην αρχή και στη συνέχεια ο Καλλικράτης, με την κατάργηση του Δήμου Βασιλικών και την συγχώνευση με τον Δήμο Θέρμης λειτούργησαν θετικά ή αρνητικά για τα Βασιλικά;
Θίγετε ένα θέμα που έχει πολλές διαστάσεις. Αφενός πραγματικές αφετέρου φαντασιακές. Οι συγχωνεύσεις Δήμων, τόσο αυτή του “Καποδίστρια” όσο και αυτή του “Καλλικράτη” ήταν ορθολογικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να έχει χιλιάδες μικρές κοινότητες δίχως υπηρεσίες, και δίχως δυνατότητες διεκδίκησης πόρων. Οι κοινότητες και οι Δήμοι ήταν επιβεβλημένο να συνενωθούν. Αλλά θα σας θυμίσω ότι όλες αυτές οι συνενώσεις προέβλεπαν και αναπτυξιακά προγράμματα. Δηλαδή δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Μολονότι κάποια προγράμματα υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα “Θησέας”, ποτέ δεν έγινε πλήρης εφαρμογή όλων των προγραμματισμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων που συνδέονταν άρρηκτα με τις συνενώσεις. Αλλά επί του συγκεκριμένου θέματος η άποψή μου είναι θετική.
Διότι, τι μέλλον θα είχε ο πρώην δήμος Βασιλικών εάν παρέμενε ως είχε, ένας δήμος με τεράστια χρέη, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς τη δυνατότητα να διεκδικεί πόρους και να ασκεί πίεση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Μετά τον “Καλλικράτη” ο πρώην Δήμος Βασιλικών, δηλαδή όλες οι κοινότητες, όχι μόνο τα Βασιλικά, κέρδισαν από τη συνένωση. Κέρδισαν την οικονομική τους εξυγίανση που έγινε με πόρους του πρώην Δήμου Θέρμης. Κέρδισαν επίσης και πολλά και σημαντικά έργα υποδομής τα οποία έγιναν, άλλα είναι σε εξέλιξη και κάποια νέα προγραμματίζονται.
Ως μέρος ενός μεγαλύτερου Δήμου με περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και με περισσότερα τεχνικά μέσα όλες οι κοινότητες καθημερινά κερδίζουν. Υπάρχει βέβαια πάντα στο νου κάποιων ένα χαμένο φαντασιακό γόητρο λόγω της μη ύπαρξης ενός ομώνυμου Δήμου με έδρα τα Βασιλικά. Σε αυτή την ιδέα συμβάλλει η αναμφισβήτητη ιστορική διαδρομή και πορεία των Βασιλικών που συνδέεται με όλη την ιστορία της Μακεδονίας μας. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλει για την συνεισφορά και τις θυσίες των Βασιλικιωτών και όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό η ιστορία και η παράδοση, από την οικονομία, την τεχνολογία και την πολιτική. Τα τελευταία διαμορφώνουν τις σύγχρονες συνθήκες. Και σε αυτές τις συνθήκες οφείλουμε να μάθουμε να λειτουργούμε σεβόμενοι πάντα τα πρώτα, δηλαδή την ιστορία και την παράδοσή μας.

Πιστεύετε ότι ως δημοτική αρχή μπορείτε και πρέπει να έχετε ενεργό ρόλο στο θέμα; Τι ενέργειες έχετε κάνει ως δήμος, τι θα έπρεπε να έχει κάνει, τι προγραμματίζει να κάνει;
Προφανώς μια δημοτική αρχή πρέπει να έχει, και έχει ενεργό ρόλο. Όπως προανέφερα, ο Δήμος Θέρμης από το 2011 έως σήμερα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των κοινοτήτων του πρώην Δήμου Βασιλικών και όχι μόνον της κοινότητας των Βασιλικών. Σας θυμίζω μερικά μόνο από τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει: κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε πολλές κοινότητες (Βασιλικά, Σουρωτή, Αγία Παρασκευή και τώρα ξεκικνά και στη Λακκιά, ενώ κατατίθενται προτάσεις για ένταξη των δικτύων αποχέτευσης και στους υπόλοιπους τρεις ορεινούς οικισμούς, τον Άγιο Αντώνιο, το Μονοπήγαδο και την Περιστερά. Επίσης ολοκληρώθηκε ο αναδασμό, έγιναν σημαντικά έργα οδοποιίας και μένα εγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, ακόμη και σε αγροτικούς δρόμους, καθαρισμός ρεμάτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια κ.λπ.
Ένα από τα σημαντικότερα έργα είναι η αναβάθμιση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, έργο εθνικής εμβέλειας του οποίου η πρώτη φάση ανατέθηκε έπειτα από πίεση που άσκησε ο δήμος και χρειάστηκε να συνεχίσουμε να πιέζουμε για να ξεκινήσει και η δεύτερη φάση του έργου το οποίο είχε υλοποιηθεί κατά το ήμισυ. Παράλληλα, με μελέτες τις οποίες έκανε ο δήμος, ενέταξε τρία υποέργα, ένα από τα οποία αφορούν την ύδρευση, ένθεν κακείθεν του δρόμου από τη Λακκιά έως τα Βασιλικά.
Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε νέες παρεμβάσεις δομικού χαρακτήρα όπως το τοπικό πολεοδομικό και στη συνέχεια τη νέα πολεοδομική μελέτη για την περιοχή που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Καταβάλλουμε επίσης συνεχή προσπάθεια για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου.
Όλα όσα κάναμε έως τώρα, αλλά και αυτά τα οποία σχεδιάζουμε, θεωρώ ότι θα συμβάλουν ώστε οι κοινότητες της δημοτικής ενότητας Βασιλικών να αποκτήσουν νέα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά με στόχο η ποιότητα ζωής των κατοίκων τους να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, σύγχρονη και αειφόρος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ