Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Παράταση Ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων για ΚΕΑ και Επίδομα Στέγασης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Για τρεις μήνες παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” και “Επίδομα Στέγασης”, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος 2021 σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού (Δ13οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ Β΄238). Στις εν λόγω αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που έχουν παραταθεί με την υπ’ αριθμ. Δ13 οικ. 45861/992/6-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5001) υπουργική απόφαση.

Για παράδειγμα, αίτηση που υποβλήθηκε τον Μάιο 2020 κι έπρεπε να ξαναϋποβληθεί τον Νοέμβριο 2020, δηλαδή έξι μήνες μετά, έχει πάρει τρεις μήνες παράταση, δηλαδή για τον Φεβρουάριο 2021, και τώρα ξαναπαίρνει άλλους τρεις μήνες παράταση. Ως εκ τούτου θα υποβληθεί τελικά νέα αίτηση τον Ιούνιο 2021.
Αίτηση που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2020 κι έπρεπε να επανυποβληθεί τον Απρίλιο 2021, δηλαδή έξι μήνες μετά, παρατείνεται κατά τρεις μήνες. Ως εκ τούτου θα υποβληθεί νέα αίτηση τον Ιούλιο 2021.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
  • Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
  • Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν:

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ