Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Οδηγίες προς αγρότες για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Έκκληση προς τον αγροτικό κόσμο του δήμου Θέρμης απευθύνει η αρμόδια Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους αγρότες-παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εκτελούν αγροτικές εργασίες, κυρίως κατά τις ημέρες που επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, εννέα στις δέκα πυρκαγιές υπαίθρου προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες από αμέλεια. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν εκτελούνται αγροτικές εργασίες, κυρίως υπό συνθήκες καύσωνα. Η Αντιδημαρχία καλεί τους αγρότες να ακολουθούν ορισμένους βασικούς κανόνες όπως ο καθαρισμός των χωραφιών από ξερά χόρτα, ή ακόμη και η δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς.

Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει κάποιες χρήσιμες οδηγίες πυροπροστασίας για άτομα που εκτελούν γεωργικές ή άλλες εργασίες, ιδιαιτέρως κοντά σε δάση. Συγκεκριμένα:

  • Απαγορεύεται να πετιούνται αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα.
  • Απαγορεύεται το κάψιμο της αποκαλάμης.
  • Να αποφεύγεται η χρήση οξυγονοκόλλησης, σμυρίλιου ή άλλου εργαλείου που παράγει σπινθήρες. Συχνά η χρήση των εργαλείων αυτών προκαλεί πυρκαγιά.
  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρογεννήτρια ή μηχανοκίνητη υδραντλία, να διατηρείται καθαρός ο περίγυρος από χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
  • Να μην αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά στις αγροτικές ιδιοκτησίες.
  • Να δημιουργείται και να διατηρείται καθαρή, αντιπυρική ζώνη περιμετρικά του κτήματος.
  • Να τοποθετούνται γύρω από το κτήμα βρύσες ή πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχα νερού, με μήκος που φτάνει σε όλα τα σημεία του κτήματος.
  • Να υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες και άλλα εργαλεία πυρόσβεσης (τσάπες, φτυάρια κ.λπ.).
  • Αν γίνει αντιληπτό άτομο να προβαίνει σε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά, να γίνει προσπάθεια να μεταπειστεί, διαφορετικά να ενημερώνεται αμέσως το Τμήμα Δασών.
  • Αν εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, να ενημερωθούν αμέσως οι αρμόδιες αρχές.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ