Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ξεκινάει το δίκτυο αποχέτευσης της Σουρωτής

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η κατασκευή του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2018 και η ολοκλήρωσή ου να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2019. Είχε προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος προεργασίας από τις υπηρεσίες του δήμου Θέρμης, με την σύνταξη των τεχνικών μελετών και τις απαραίτητες εγκρίσεις από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και βέβαια την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης

Τα έργα περιλαμβάνουν:

• Την κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών (συλλεκτήρων και βασικών) του εσωτερικού δικτύου του οικισμού, συνολικού μήκους 7120 μέτρων

• Την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων και τη σύνδεσή του με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό των Βασιλικών-Θέρμης (στο ύψος της ΚΥΔΕΠ) , μήκους 2450 μέτρων

• Την κατασκευή αντλιοστασίου και προωθη- τικού αγωγού μήκους 360 μέτρων

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.343.000 ευρώ από τα οποία 547.000 από συμμετοχή του δήμου Θέρμης και 1.9796.000 από το ΕΣΠΑ.

Το έργο θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Ανθεμούντα.

18 1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ