Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία

Μια χρήσιμη εκπαιδευτική δράση από το Κέντρο δια βίου Μάθησης. Ολοκληρώθηκε στις 17 Μαΐου 2022 στα Βασιλικά το δια ζώσης πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης, με αντικείμενο “Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία” και διάρκεια 25 ωρών. Εκπαιδευτής του προγράμματος ήταν ο κ. Δημήτριος Ξαφάς και το πρόγραμμα παρακολούθησαν είκοσι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στην καθημερινότητα.