Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ξεκινάει η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου επτά εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται το σύνολο των αστικών λυμάτων, σχεδόν όλων των οικισμών του δήμου, εξαιρουμένων αυτών της δημοτικής ενότητας Μίκρας οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕΛ της ΕΥΑΘ. Η χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 μήνες, περιλαμβανομένης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ. Το έργο χρηματοδοτείται ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως προς τις μη επιλέξιμες δαπάνες από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.
Το έργο αφορά στη μελέτη-κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης, δυναμικότητας βιολογικής επεξεργασίας 30.000 ι.κ., με την τεχνολογία βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (ΜΒR).


Η νέα ΕΕΛ, σε πρώτη φάση θα καλύπτει τις ανάγκες περίπου 60.000 κατοίκων και μελλοντικά έως και 120.000. Με το έργο αυτό, σε συνδυασμό και με την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων, λύνετε δια παντός το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων για τις επόμενες δεκαετίες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ