Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Μείωση κατά 10% στα δημοτικά τέλη για το 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σε μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2021 προχωρά ο δήμος Θέρμης.

Σύμφωνα με την απόφαση την οποία έλαβε το δημοτικό συμβούλιο οι μειώσεις, μεσοσταθμικά κυμαίνονται περίπου στο 10% και αφορούν κατοικίες καθώς και επιχειρήσεις. Μάλιστα, έρχονται έπειτα από μια δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας ο δήμος Θέρμης, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, διατήρησε σταθερά τα δημοτικά τέλη. Σημειώνεται ότι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Θέρμης είναι από τα χαμηλότερα στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και πανελλαδικά.

“Υπολογίζουμε ότι με τις μειώσεις που αποφασίσαμε οι πολίτες του δήμου μας, κάτοικοι και επιχειρηματίες, θα ελαφρυνθούν συνολικά κατά περίπου 600.000€ τον επόμενο χρόνο. Αποφασίσαμε να κάνουμε στοχευμένες μειώσεις και όχι οριζόντιες προκειμένου να βοηθήσουμε πρωτίστως αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, κυρίως τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ελαφρύνσεις γίνονται και στα τέλη που αφορούν τις κατοικίες” αναφέρει ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο γενικός συντελεστής υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο 1,10€/τ.μ., όπως ισχύει από το 2011. Ωστόσο, θεσπίζονται δύο ειδικοί συντελεστές για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. (από 1,10 που ήταν) και στο 0,10€/τ.μ. για βοηθητικούς χώρους εκτός της κατοικίας.

Σημειώνεται ότι, τόσο ως προς τα δημοτικά τέλη τα οποία αφορούν ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία όσο και ως προς το δημοτικό φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων προβλέπεται έκπτωση 50% για τις ακόλουθες ομάδες πολιτών:

  1. Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
  2. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€.
  3. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 30.000€, επαυξανόμενο κατά 5.000€ ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον τέσσερα τέκνα συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.
  4. Επίσης, για πρώτη φορά από το 2021, στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται έκπτωσης 50% περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 15.000€, εφόσον και τα τρία παιδιά συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ