Μαθητές μετρούν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους

Άμεση επαφή, γνώση και εξοικείωση με το σοβαρό ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεκάδες μαθητές, από τέσσερα σχολεία του δήμου Θέρμης. Αυτό έγινε μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Διερεύνηση των χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στο Δήμο Θέρμης με έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών». Η εκπαίδευση και καθοδήγηση των μαθητών έγινε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον συντονισμό του διευθυντή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ανδρέα Καζαντζίδη, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς των σχολείων 1ο και 2ο ΓΕΛ Μίκρας, Γυμνάσιο Βασιλικών και 1ο Γυμνάσιο Θέρμης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Οι μαθητές αξιοποίησαν τα δεδομένα τα οποία συνέλεξαν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από τους 25 σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σχεδόν σε όλες τις κοινότητες του δήμου Θέρμης. Εστίασαν, δε, και στους δύο σταθμούς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκτός και εντός του σχολείου τους.