Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Θέρμη:  Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στη Θέρμη αναμένεται να δημιουργηθεί Κέντρο Καινοτομίας  στο πλαίσιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Πρόκειται για πρόγραμμα, που υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνει την ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα υπό σύσταση Κέντρα Καινοτομίας στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα είναι ειδικά κατασκευασμένα με υψηλής ποιότητας περιβάλλοντα μάθησης (STE(A)M), πράσινης ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας. Κάθε εργαστήριο θα σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πολλά θέματα και ενότητες του προγράμματος σπουδών και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις μοναδικές και ξεχωριστές ανάγκες κάθε Κοινότητας. Επίσης, τα Κέντρα Καινοτομίας θα μπορούν να τα επισκέπτονται σχολεία από όλη την Περιφέρεια, ώστε οι μαθητές να αξιοποιούν τις υποδομές, να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να διαμορφώσουν άποψη και να κατευθύνουν το ενδιαφέρον τους σε αυτούς τους τομείς.  

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο γραφείο του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου με τη συμμετοχή του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας Θωμά Μπαχαράκη, του αντιδημάρχου Παιδείας Στυλιανού Αποστόλου και των διοικητικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πέτρου Κωνσταντινίδη και Ελένης Μπαρμπουνάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας εξεύρεσης χώρου στο δήμο Θέρμης, αλλά και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, που θα πρέπει να πληρούνται για τη στέγαση του υπό ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ