Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά από τον Δήμο Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Με ηλεκτρονικό τρόπο μπορούν πλέον οι πολίτες να επικοινωνούν με τον δήμο Θέρμης, για την έκδοση μιας σειράς πιστοποιητικών, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους, ούτε η επίσκεψή τους σε κάποιο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των δημοτών γίνεται μέσω της ψηφιακής “θυρίδας”, ενός δηλαδή “ψηφιακού γραμματοκιβωτίου” το οποίο έχει ενεργοποιήσει ο δήμος Θέρμης από τα μέσα Μαΐου. Μέσα από τις ψηφιακές θυρίδες οι δημοτικοί υπάλληλοι υποδέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και απαντούν σε αυτές μέσα από ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον με την εγγύηση των υπηρεσιών του gov.gr. Μέσα από τις θυρίδες θα προσφέρονται στους πολίτες τρεις βασικές λειτουργίες:

  1. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Δήμου χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων
  2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες του Δήμου και παρέχονται από το gov.gr
  3. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών από το gov.gr

Ήδη, μέσα από αυτή την οδό διατίθενται διάφορα πιστοποιητικά μεταξύ των οποίων βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και θανάτου, εκδοθείσες μετά το 2013 κ.λπ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ