Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Εξ αποστάσεως ή μόνον κατόπιν ραντεβού σε επείγουσες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση των πολιτών στον Δήμο Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια και η περιοχή του δήμου Θέρμης, υπάγονται στο επίπεδο 4 του αυξημένου κινδύνου για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19. Σε αυτές τις περιπτώσεις η είσοδος του κοινού στα δημοτικά καταστήματα γίνεται έπειτα από θερμομέτρηση και καταγραφή τους στον σχετικό κατάλογο εισόδου κοινού.

Για το λόγο αυτό μπορούν οι δημότες να αξιοποιήσουν πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr). Συγκεκριμένα, όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω της ψηφιακής πύλης https://reg.services.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet να εκδώσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, τα οποία φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα (νομικά ισοδύναμη με την έντυπη) και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης (Πιστοποιητικό γέννησης και για τα ανήλικα παιδιά)
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού μέσω της ψηφιακής πύλης, παρακαλούνται οι δημότες, πριν από την προσέλευσή τους στο Δημοτικό Κατάστημα, να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, παρακαλούνται για την υποβολή αιτημάτων να προτιμούν την ηλεκτρονική υποβολή τους, στη διεύθυνση info@thermi.gov.gr.

Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης στο ΚΕΠ Θέρμης
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Θέρμης δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από εκπαιδευμένο υπάλληλο των ΚΕΠ, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις από το σπίτι τους, δίχως να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά. Το ηλεκτρονικό ΚΕΠ εξυπηρετεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Καλύπτει 52 διοικητικές διαδικασίες και επιτρέπει την εξ αποστάσεως ενημέρωση για 235 διαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χρόνο να μεταβούν σε ΚΕΠ και οι πολίτες που -για οποιοδήποτε λόγο- δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι τους ενώ επίσης είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ