Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Διάχυση αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus+

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

2 ου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ που υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2022-2023 με τίτλο «Η ειδική εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει» παρουσιάστηκαν πρόσφατα από το προσωπικό του 2ου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιεί το σχολείο και αφορούσε την κατάρτιση 8 μελών του προσωπικού σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκαν 3 ροές μετακίνησης, μία στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, μία στην Πράγα της Τσεχίας και μία στη Βιέννη της Αυστρίας. Οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν σε θέματα, όπως «Teaching Pupils With Special Educational Needs» όπου δόθηκε έμφαση τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας όσο και σε πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε αυτό.

Ειδικότερα, στην Πράγα, συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Special Needs Children» στο οποίο έγινε μία ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος, στη Βιέννη παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Understanding and Supporting Students With ASD and ADHD», όπου δόθηκε έμφαση σε μεθόδους υποστήριξης των μαθητών/τριών με αυτισμό ή ΔΕΠΥ.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ημερίδα της διάχυσης των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική και την τοπική κοινότητα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 13-3-2024.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ