Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Γιώργος Δημητριάδης, Νέο Ρύσιο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αν θα προσπαθούσαμε να περιγράψουμε τα βασικότερα από τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει το Νέο Ρύσιο την παρούσα χρονική περίοδο, αυτά θα συνοψίζονταν ως εξής:

1. Το μεγαλύτερο θέμα, το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους του οικισμού, αλλά και τους διερχόμενους, είναι το κυκλοφοριακό. Η κοινοτική αρχή έχει θέσει το θέμα σε ύψιστη προτεραιότητα και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης, θα προσπαθήσει να το επιλύσει. Το Νέο Ρύσιο έχει την ατυχία, να διέρχεται μέσα από το κέντρο του χωριού η επαρχιακή Νέο Ρύσιο – Ταγαράδες –  Βασιλικά», με συνέπεια να δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων, τόσο Ι.Χ., όσο και φορτηγών. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί επέκταση των πεζοδρομίων στις κεντρικές διασταυρώσεις, με κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ (το έργο έχει ανατεθεί σε εργολάβο).

2. Η εύρεση ελεύθερου χώρου μέσα στον οικισμό, ώστε να διαμορφωθεί σε χώρο πλατείας και αναψυχής, με ταυτόχρονη πεζοδρόμηση παρακείμενων οδών, όπως και η ανάπλαση των υφιστάμενων παιδικών χαρών, είναι επίσης στις προτεραιότητες του κοινοτικού συμβουλίου. Με δεδομένη την απουσία ελεύθερου δημοτικού χώρου μέσα στον οικισμό, οι προσπάθειες, προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν στραφεί στην αγορά οικοπέδου στο κέντρο του χωριού, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

3. Η διαμόρφωση της ανατολικής και της δυτικής εισόδου του Νέου Ρυσίου, είναι έργα, τα οποία πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της πενταετίας. Ήδη για την διαμόρφωση της δυτικής εισόδου, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης για το 2024, το ποσό των 30.000 ευρώ.

4. Η αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου, είναι ένα από τα ευαίσθητα και χρονίζοντα θέματα, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία, καθώς η εκκλησία αυτή είναι το μοναδικό μνημείο του χωριού. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης για το 2024, έχει προβλεφθεί το ποσό των 50.000 ευρώ για την έναρξη των εργασιών.

5. Το Νέο Ρύσιο διαθέτει έναν «αθλητικό πυρήνα». Μία μεγάλη δημοτική έκταση στην οποία σήμερα βρίσκονται και λειτουργούν το κλειστό γυμναστήριο «Χρήστος Θωμάρεϊς», το γήπεδο του ποδοσφαίρου, καθώς και βοηθητικά γήπεδα προπονήσεων. Η ολοκλήρωση και η διαμόρφωση του αθλητικού πυρήνα, με την κατασκευή χώρων μαζικής άθλησης και περιπάτου στην ελεύθερη έκτασή του, θα αποτελέσει επίσης προτεραιότητα για την επόμενη δημοτική περίοδο.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω, ότι ο καθαρισμός και η διαμόρφωση της κοίτης των δύο ρεμάτων του χωριού, η ανάπλαση της πλατείας της εκκλησίας και του άλσους, η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου, είναι θέματα για τα οποία η κοινοτική αρχή, σε συνεργασία και με τη βοήθεια του Δήμου Θέρμης και των υπηρεσιών του, θα προσπαθήσει να δώσει λύση κατά την επόμενη δημοτική περίοδο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ