Βραβεύτηκε η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρυσίου

Βραβείο για την έως τώρα δράση του έλαβε η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών της Κοινότητας Νέου Ρυσίου. Την Ομάδα βράβευσαν το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» και ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας, για τη συνολική προσφορά της στην τεράστια προσπάθεια της εθελοντικής αιμοδοσίας και της βοήθειας που προσφέρει σε θαλασσαιμικούς ασθενείς. Η βράβευση έγινε στις 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της «ημέρας του εθελοντή αιμοδότη».