Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Ανάδειξη του Δήμου Θέρμης ως σημαντικού τουριστικού προορισμού

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η ανάδειξη του δήμου Θέρμης ως σημαντικού τουριστικού προορισμού, αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης του δήμου, ενταγμένη στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της για την περιοχή. Ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η ένταξη στο νέο Οργανισμό του δήμου, του τομέα της τουριστικής προβολής στις αρμοδιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Στόχος του Σχεδίου είναι η τουριστική ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, με διαρκή οφέλη για την τοπική οικονομία και σταθερή συμβολή στη βελτίωση της κοινωνικο-πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Πολιτικές, μέτρα και δράσεις σε άξονες όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, τομέας πολιτισμού – αθλητισμού, εκπαίδευσης, έρευνας και υπηρεσιών, θα στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση όλων των παραγωγικών μονάδων, ερευνητικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μονάδων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην περιοχή.

Επιπλέον ο Δήμος Θέρμης, και λόγω της γεωγραφικής θέσης του, της ποικιλίας του ανάγλυφου της περιοχής, της μεγάλης έκτασής του και της λειτουργίας υπερτοπικών υποδομών (όπως αεροδρόμιο, πανεπιστήμιο) προσφέρεται για περιηγητικό, συνεδριακό, εκπαιδευτικό, ιατρικό και θρησκευτικό τουρισμό.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ