Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Αλυσίδα αξίας για τις ελληνικές τουλίπες

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μια «µικρή Ολλανδία» θα ανθίσει την ερχόµενη άνοιξη στην περιοχή της Θέρµης, εκεί όπου καλλιεργούνται οργανωµένα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 15.000 βολβοί και από τα δεκαπέντε είδη αυτοφυών και ενδηµικών ειδών τουλίπας της χώρας.
Το εγχείρηµα Tulips.gr υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στο πλαίσιο προγράµµατος του κύκλου «Ερευνώ, ∆ηµιουργώ, Καινοτοµώ» σε σύµπραξη µε το Τµήµα Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε συνεργασία µε τις εταιρείες Θεόφραστος και Θερµοκήπια Αθηνά και έχει στόχο τη διατήρηση των ελληνικών ειδών τουλίπας και ταυτόχρονα την αναπαραγωγή τους µε πρωτόκολλα καλλιέργειας, ώστε να καλλιεργούνται στη συνέχεια συστηµατικά από φυτώρια και ανθοπαραγωγούς.

Ο συντονιστής του εγχειρήµατος ∆ρ. Νικόλας Κρίγκας αναφέρει:
Έχουµε 15 διαφορετικά είδη τουλίπας στην Ελλάδα, ενώ η Ολλανδία δεν έχει ούτε ένα δικό της αυτοφυές είδος, αυτόχθονο που να έχει γεννηθεί στην ιστορία της. Τα ελληνικά είδη τουλίπας είναι αυτοφυή και µάλιστα τα µισά από αυτά είναι ενδηµικά της Ελλάδας, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσµο. Η ελληνική τουλίπα είναι ένα ευαίσθητο είδος που χρήζει προστασίας από τη µία πλευρά, ενώ από την άλλη έχει µια δυναµική στην παγκόσµια αγορά ως βοτανική τουλίπα».

Slide15
Slide16

Οι ελληνικές τουλίπες ήδη πωλούνται στο εξωτερικό σε πολύ υψηλές τιµές, ενώ ταυτόχρονα ελληνικά είδη τουλίπας διατηρούνται σε 41 βοτανικούς κήπους 14 χωρών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ