Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα της Αγίας Παρασκευής Θέρμης, στο πλαίσιο συνολικού έργου – για όλη τη Θέρμη – προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Συγκεκριμένα, οι ασφαλτοστρώσεις πραγματοποιούνται σε οδούς, που βρίσκονται μεταξύ αγροτεμαχίων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Το τμήμα του έργου για την Αγία Παρασκευή περιλάμβανε: 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες/ημιβραχώδες

• Κατασκευή οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση)

• Τοποθέτηση μιας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. ή ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 5 ή 7 εκ.

• Διαγράμμιση οδοστρώματος και τοποθέτηση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης (ρυθμιστικές ορίου ταχύτητας, προειδοποιητικές και πληροφοριακές), όπου απαιτείται

• Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

• Σκυροδέματα – εργασίες επισκευών δικτύων

• Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης

agia.paraskeyi.dromoi1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ