Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Ένα µεγάλο έργο γίνεται πραγµατικότητα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση την Κυριακή 12 Ιουνίου στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Βασιλικών, το έργο της ανάπλασης της Πλατείας Χάνια. Πρόκειται για ένα έργο µεγάλης κλίµακας που θα προσφέρει χώρους αναψυχής και πρασίνου στους κατοίκους και τους επισκέπτες και θα ενισχύσει την τοπική οικονοµία.

Το έργο υλοποιείται από τον δήµο Θέρµης, µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» και ίδιους πόρους. Η παρουσίαση έγινε από τον δήµαρχο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, την µηχανικό του ∆ήµου κα Μαρία Γρηγοριάδου κα την µελετήτρια κα Γυφτοπούλου, καθώς και τον κου Γιώργο Τσάρα, γλύπτη, καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει το µνηµείο που θα κατασκευαστεί στην πλατεία, στη µνήµη των θυµάτων της Μάχης και του Ολοκαυτώµατος των Βασιλικών.
Οι εργασίες ανακατασκευής της πλατείας πρόκειται να ξεκινήσουν στις αρχές του φθινοπώρου.και θα διαρκέσουν έξι µηνες περίπου.

Plateia 3 1
Plateia 4

Αποτύπωση του µοιρολογιού του ήρωα εν είδει χορού
Πρόκειται για µια σύνθεση µε δύο στοιχεία: Μια στήλη ύψους 6 µέτρων, ορατή από µακριά ώστε να σηµατοδοτεί τον χώρο του Μνηµείου και αφετέρου ανυψώνονται προς τον ουρανό ως πνεύµα, δέηση, συνέχεια… Η σύνθεση αναδεικνύει ταυτόχρονα τη σηµασία της θυσίας, την τραγωδία, το πένθος, το τελευταίο αντίο στους νεκρούς αµάχους. Το άλλο στοιχείο του µνηµείου είναι ο θρήνος των γυναικών, σε φυσικό µέγεθος από µπρούντζο πατιναρισµένο µε φυσικές µεθόδους σε αποχρώσεις του πράσινου και τοποθετηµένου πάνω σε βάθρο.

Στην πίσω όψη του βάθρου, µέσα από τρείς παραστάσεις – κείµενα αναδεικνύονται τα τρία βασικά ιστορικά στοιχεία των Βασιλικών κατά την επανάσταση του 1821 α) ο χαλασµός και η φυγή β) η µάχη γ) η Μονή της Αγίας Αναστασίας. Η υλοποίηση των παραστάσεων θα γίνει σε 3 ανεξάρτητους παπύρους, διάτρητη µε τεχνολογία laser.

Το βάθρο θα είναι είτε σχήµατος ορθογωνίου µε εσωτερική κυµατοειδή εσοχή που φιλοξενεί την παράσταση, είτε κυµατοειδούς µορφής το ίδιο ανάλογης µε την παράσταση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, µετά το κακό προηγούµενο του Μνηµείου του καπετάν Χάψα στην Αγία Αναστασία από το οποίο κλάπηκε ολόκληρη η µπρούτζινη επιφάνεια µήκους έξι µέτρων, έχει προβλεφθεί ειδκή κατασκευή για την προαστασία του µνηµείου στα Βασιλικά.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 • Προϋπολογισµός έργου 1.009.616,00€
 • Ποσό ένταξης 665.200,00€
 • Ίδιοι πόροι 343.416,00€
 • Συνολική έκταση: Βόρεια περιοχή 2.600τ.µ. Νότια περιοχή 1.500τ.µ.

Με την ανάπλαση της πλατείας, επιδιώκεται να δηµιουργηθεί ένας σύγχρνος, λειτουργικός και αισθητικά αναβαθµισµένος χώρος µε σκοπό:

 • Την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας των Βασιλικών
 • Τη δηµιουργία πόλου κοινωνικο-οικονοµικής ζωής της ευρύτερης περιοχής
 • Την εξασφάλιση προσβασιµότητας για όλους
 • Τη δηµιουργία χώρων αναψυχής
 • Την οργάνωση χώρων τοπικών εκδηλώσεων
 • Την αναβάθµιση του πρασίνου

Με το έργο επιδιώκεται:

 • Η ενοποίηση των δύο πλατειών
 • Ο επανασχεδιασµός της ροής του χώρου
 • Η συντήρηση υποδοµών – λειτουργική & αισθητική αναβάθµιση
 • Η διαµόρφωση πλέγµατος προσβάσιµων χώρων
 • Η δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων για όλους
 • H ανάδειξη σηµείων ενδιαφέροντος & ένταξη του µνηµειακού συνόλου
 • H ανάπτυξη του χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • H δηµιουργεία διακριτών περιοχών πρασίνου & αναψυχής
 • Η ενίσχυση της λειτουργίας & παρουσίας του υφιστάµενου πρασίνου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ασαρχείου.

Προτείνονται:

 • ∆ιαµόρφωση άξονα ανεµπόδιστης κίνησης
 • ∆ιαπλάτυνση – εξοµάλυνση πεζοδροµίων
 • Οριοθέτηση και παροχή υποδοµών για το νέο µνηµείο και το περίπτερο πληροφόρησης
 • ∆ιαµόρφωση χώρων στάσης – ανάπαυσης
 • Ένταξη υπάρχουσας εξέδρας εκδηλώσεων στον γενικό σχεδιασµό / τροποποίηση του περιγράµµατος
 • ∆ιαµόρφωση πρόσβασης ΑµεΑ
 • ∆ιαπλάτυνση & ανάπλαση εφαπτόµενου πεζοδροµίου & πρασίνου

Βόρεια περιοχή: ∆ιαµόρφωση αµφιθεατρικών πλατωµάτων άτυπων συγκεντρώσεων πολιτιστικού – καλλιτεχνικού χαρακτήρα ενταγµένων στις επιφάνειες πρασίνου.
Νότια περιοχή: ∆ιάταξη από ανοιγοκλειόµενες πέργκολες για χρήση του υπαίθριου χώρου υπό ποικίλες καιρικές συνθήκες. Σταθερή πέργκολα για σκίαση υπαίθριου καθιστικού.

Η πλατεία θα ολοκληρωθεί λειτουργικά και συµβολικά µε:

 • Γλυπτό µνηµείο του ολοκαυτώµατος
 • Πληροφοριακό περίπτερο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ